Home

Bestuur veteranen platform

Het Bestuur wordt in beginsel uit de leden gekozen en bestaat maximaal uit zeven leden. De Ledenvergadering (LV) bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten veteranen-organisaties. De huidige samenstelling is als volgt: Dagelijks Bestuur: H.J. (Hein) Scheffer - Voorzitter G.A.F. (Gerard) Kuppen - Vicevoorzitter G.H. (Hans) Peters - Penningmeeste Het Veteraneninstituut maakt veteranen zichtbaar in de maatschappij en biedt hun een platform om hun ervaringen op missie, maar ook terug in Nederland, te delen. Het instituut speelt een verbindende rol tussen de veteranen onderling, maar vormt ook de schakel naar het thuisfront, de dienstverleners en de samenleving. Daarnaast bevordert het Veteraneninstituut onderzoek naar veteranenzaken, zoals erkenning en waardering voor veteranen. Samen met andere organisaties die de belangen van. Standpunt Bestuur VP inzake Het Indië onderzoek Toelatingscriteria (Buitengewone) Leden; De Veteranenwet en het Veteranenbesluit. Veteranenwet; Veteranenbesluit; Raam- en uitvoeringsregeling Reüniefaciliteiten. Concept Raamregeling Reüniefaciliteiten; Uitvoeringsregeling RRF (2018) Bekendmaking VP RRF; Overzicht Kamerstukken. Overzicht Kamerstukken 30139; Ted Meines Prijs. Reglement. Het Bestuur Veteranen Platform feliciteert Bestuur VOKS en haar leden met deze hoge eer! Hierbij het ingekomen bericht: Van: Secretariaat VOKS... Verzonden: donderdag 30 juli 2020 Aan: VOKS Onderwerp: Presidential Citation voor de Vereniging Oud Korea Strijders !! Geachte leden, donateurs en vrienden van de VOKS, In de VOKS-VOKS van juni jongstleden kon u lezen dat de regering van Zuid-Korea. BESTUUR VAN DE STICHTING PLATFORM VETERANEN BERKELLAND. Het bestuur van de Stichting Platform Veteranen Berkelland bestaat uit: Voorzitter. Mans Koster Holtplas 18 7161 ER Neede. T 0545 291 338 . Secretaris. Bart Klootwijk Hennep 8 7261 JK Ruurlo. T 06 220 64 677 . voor al uw vragen. algemeen mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om.

Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, in het kort Het Indië-onderzoek.1. Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie De brandende kampongs van Generaal Spoor van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het. Bestuur; Veteranencafé ; Logo; Belangrijke adressen; Veteranendagen. veteranendag 2016; Veteranendag 2015; Veteranendag 2014; Veteranendag 2013; Veteranendag 2012; foto's veteranendag berkelland 2015; Nieuws. nieuwsbrief september 2020; Walk 4 Veterans; koninkllijk onderscheiden; sunsetmars; Indonesisch voor beginners; Agenda; Verhalen. ons bezoek aan het NMM; Nationale Indie herdenking. Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, in het kort Het Indië-onderzoek. Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie De brandende kampongs van Generaal Spoor van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een bree Het Veteranen Platform heeft als doelstelling namens en in samenwerking met de bij het Veteranen Platform aangesloten organisaties de algemene belangen van de Nederlandse veteranen te beharti-gen in de meest ruime zin. Aan de belangenbehartiging voor de veteranen wordt door het Veteranen Platform, onder meer, ge-stalte gegeven door een initiërende en coördinerende rol te vervullen en door: a. het in stand houden, verbeteren en intensiveren van het Nederlandse Veteranenbeleid doo

Het Nationaal Comité Veteranendag wordt voor de uitvoering van zijn taken bijgestaan door het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranendag en de Projectorganisatie Nederlandse Veteranendag. Het Nationaal Comité en de Stichting Nederlandse Veteranendag komen ten minste drie keer per jaar bijeen. Om voeling te houden met opinies over Veteranendag onder name jongere veteranen, is een. Bezoekadres: Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn Tel: (+31) 343 47 41 41 GSM: (+31) 6 23 13 52 00 Email: info@veteranenplatform.nl Postadres: Postbus 133 3940 AC Doorn Voer uw postcode in en klik op 'Route Op 12 februari 2015 heeft notaris mevr. F. Wolthuis de akte tot omzetting van het Veteranen Platform van stichting in vereniging gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en secretaris Frans Rondel, onder toeziend oog van voorzitter commissie herziening statuten Gijs Scholtens en adviseur van de commissie oud-notaris Rolf Kroes. Inschrijving als vereniging in het register van de Kamer van Koophandel geschiedt komende week 3 In de oorspronkelijke vraagstelling was er sprake van de kenmerken van veteranen in het Veteranen Registratie Systeem. Vanwege de manier waarop de steekproef is getrokken en het onderzoek is uitgevoerd is geen generalisatie naar de gehele populatie veteranen mogelijk (zie paragraaf 3.3 Bestuur Veteranen Platform. Het bestuur van het VP bestaat uit een voorzitter, een vice voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een PR coördinator. De leden van het bestuur worden gekozen in de Algemene Vergadering door de leden voor een periode van 4 jaar. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is hoogstens, ook na onderbreking, eenmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse.

Bestuur - Veteranen platform

Regiment Geneeskundige Troepen - De vereniging

Veteranen platform

 1. Vereniging Veteranen Platform, Doorn. 1,1 d. vind-ik-leuks. Belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen, in voortdurende dialoog met de overheid en samenleving
 2. g af, volgens een door het bestuur op te maken.
 3. Hoofdtaak in het bestuur. Neven verantwoordelijkheden en afgeleide taken. Sjak Neelen. Voorzitter (a.i.) PLV Lid Veteranen Platform Contacten media. Verdi van Hilten. Secretaris. Lid regimentsraad 44 Painfbat RI JWF. Vaste vertegenwoordiger Veteranen Platform. Relatie met DIC's, reünie verenigingen en andere veteranen organisaties. Buitenlandse contacten met UNIFIL. 1 ste PLV Voorzitter. Sjak.
 4. Bestuur Veteranen Platform Het bestuur van het VP bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een tweede secretaris tevens PR coördinator en een algemeen bestuurslid. De leden van het bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen voor een termijn van vier jaar. Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen worden benoemd. Het bestuur wordt.

Bestuur2 - Veteranen platform

Het Bestuur van de UNV. Rien van den Broecke (voorzitter adviseur tot ledenvergadering 2021) Erelid. Klaas Orsel (voorzitter a.i. tot de ledervergadering 2021) Erelid en lid van verdiensten nuldelijnscoordinator . G. Storteboom (secretaris 2021) Det. Cdn. Wageningen/NLVD Den Haag. John Schollen (penningmeester 2021) John Snackers (PR/V en website) Lid van verdiensten nuldelijnder. René. Na zeven jaar in Den Haag (Amethisthorst 20) gehuisvest te zijn, keert het Veteranen Platform (VP) per 1 januari 2014 terug in Doorn. Daartoe is op 28 mei een huurcontract getekend met Stichting de Basis. Het Veteranen Platform vestigt zich in het nieuwe gebouw van de Basis, zoals ook andere bekende organisaties als het Veteraneninstituut (VI), en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en. Veteranen Platform. Veel verenigingen zijn aangesloten bij het Veteranen Platform (VP). Het VP streeft, samen met het Ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid. Naast respect en waardering voor de veteraan is ook de maatschappelijke erkenning en herkenning een belangrijk aspect. Dit optreden is in de loop der jaren succesvol geweest; voor de veteranen kwamen vele. Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic

Veteranen Platform (VP) Sinds oktober 2014 is Vereniging Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon lid van de Vereniging Veteranen Platform, kortweg VP. Het VP behartigt de belangen van alle veteranen in Nederland. Dit doen zij onder andere door gesprekspartner te zijn van het Ministerie van Defensie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het. Het bestuur van Stichting Veteraan & Thuisfront bestaat uit voorzitter Roy Schuurmans en secretaris Esther Pothof. Daarnaast is Roy ook coördinator 0-lijns ondersteuning Veteranen at Home-Base Support. Wie is Rick Moorman? Rick Moorman is o.a. bekend van Moorman Mannen Mode Amsterdam B.V., een retailorganisatie in het exclusieve herenmode.

Vereniging Veteranen Platform - Posts Faceboo

Andere functies: lid Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform lid van de Regimentsraad JWF. Penningmeester/ Ledenadministratie (a.i) Rob Deckers. Email : penningmeester Email : ledenadministratie. Verdere informatie: • De contributie bedraag € 26,00 per jaar. • IBAN : NL94 RABO 0140 9256 86 tnv: Nederlandse UNIFIL Vereniging In NEER. • BIC : RABONL2U • KvK: 05062914 RSIN 807530128. De jarenlange inspanningen van het Veteranen Platform en de aangesloten veteranenorganisaties om maatschappelijke waardering en erkenning vanuit de maatschappij en de Nederlandse overheid te krijgen zijn niet tevergeefs. Met de vaststelling van de Veteranenwet van 11 februari 2012 is de bijzondere positie van veteranen wettelijk vastgelegd. Het Bestuur; De Veteraan; Het laatste Nieuws; Activiteiten; De Uitzendingen; De Lokale Projecten; Een veteraan koestert zijn verleden ; Foto Album; foto's bijeenkomst door de jaren heen; Externe Links; Donateuren; Archief; In Memoriam; Veteranenplatform Beuningen. Veteranen Platform Beuningen . WAT JE GEDAAN HEBT, WAAR JE GEDIEND HEBT, HOE JE HET GEDAAN HEBT, HOE JE HET VERWERKT HEBT, MAAKT. Koster vond de Indië-veteranen Leerink en Kerperien bereid om samen met hem het platform op te richten. Het eerste doel van de stichting was om de veteranendag in Berkelland van de grond te tillen. En dat is gelukt. Net als ieder jaar werden de veteranen ook dit jaar gastvrij ontvangen op Kamp Holterhoek in Eibergen. En iedere veteranendag. Die rol tussen veteranen en samenleving wil het Veteranen Platform ook in de toekomst blijven spelen, terwijl het uitwisselen van ervaringen tussen oudere en jongere veteranen eveneens een belangrijke doelstelling is. De Voorzitter LVVGNKD heeft zitting in het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform

Bestuur Van De Stichting Platform Veteranen Berkellan

 1. isterie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar.
 2. Bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden die de veteranen­status hebben en een onafhankelijk voorzitter. Bij voorkeur zijn de vijf veteranen in het bestuur afkomstig uit elk van de vijf gemeentes in de Lopikerwaard. Het bestuur kan zich bij laten staan door onafhankelijke adviseurs of commissie­leden. Het bestuur is als volgt.
 3. Nieuws. inschrijving wapendag open. (Geannuleerd) Nieuws van het Regiment! door: web beheerder op 05 maart. Lees meer; Aanmelden veteranendag 2020. Goeden avond Het is weer die tijd, u kunt zich aanmelden voor de veteranen dag 2020
 4. HET BESTUUR; LID WORDEN; HISTORISCHE COLLECTIE; FOTO PAGINA ; RELATIES; ARCHIEF; In 2007 is de Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVGJ) opgericht om de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog (15 bataljons in mei 1940) en daarna (10 bataljons in Ned-Indië; vervolgens talloze vredesmissies, UNPROFOR, UNFICYP, SFOR, KFOR, Macedonie, SFIR, ISAF, Etc) een thuis te geven. De vredesmissies.
 5. Veteranen Platform Beuningen Door de landelijk aandacht voor het Veteranenbeleid is ook het idee ontstaan om een Veteranen Platform te starten. Doel van dat platform is tweeledig. Enerzijds ondersteunt het bestuur van het platform, waar ook jonge Veteranen in opgenomen zijn alle Veteranen in de gemeente Beuningen. Anderzijds wordt aan de.
 6. Draagt zorg voor de jaarlijkse afdracht van contributie aan het Veteranen Platform; Is eindverantwoordelijk voor adequate afwikkeling van alle facturen voor de vereniging ; Ondersteunt en adviseert de overige leden van het bestuur in het bepalen van beleid m.b.t. financiële zaken; Ondersteunt specifiek de beheerder van de webshop en merchandise op financieel gebied; Bewaakt mede de voortgang.
 7. Veteranen Platform; Stichting Veteraneninstituut; Het Nationaal Comité Veteranendag is een breed maatschappelijk opgezet comité dat voor de voorbereiding en uitvoering beschikt over een projectorganisatie. Voor gemeenten en regio's is volop ruimte om op dezelfde datum lokale en/of regionale bijeenkomsten te organiseren. Er zijn ook regionale activiteiten op andere data mogelijk. Het.

Lieve veteranen, thuisfront, bezoekers, Ons laatste bijeenkomst is alweer een tijd geleden, iets wat wij als bestuur betreuren. Niemand had zien aankomen dat COVID-19 ook zo'n grote invloed op ons zou hebben. Tijdens de lockdown was er geen sprake van een bijeenkomst en nu de regels vanuit de regering versoepeld zijn hebben een afweging moeten maken of het voor onze club wel verantwoord is. Vanwege het aftreden van de huidige secretaris is het Veteranenplatform op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze functie. KandidatenKandidaten voor voornoemde functie kunnen komen uit de achterban van de gewone leden. Kandidaten dienen een cv samen met een schriftelijke bereidverklaring voor de.. Het Veteraneninstituut maakt veteranen zichtbaar in de maatschappij en biedt hun een platform om hun ervaringen op missie, maar ook terug in Nederland, te delen. Het instituut speelt o.a. een verbindende rol tussen de veteranen onderling, maar vormt ook de schakel naar het thuisfront, de dienstverleners en de samenleving Het bestuur van de Stichting Veteranen Actief. Doelstelling ; Beleid; Bestuur; CVA. Onder het motto Door, voor en van Veteranen wil de Stichting Veteranen Actief een platform bieden aan voormalig militairen met ervaringen in oorlogs-en rampgebieden om hun krachten te bundelen en terug te keren naar deze gebieden om gezamenlijk de doelstelling van de stichting te bewerkstelligen.

Het voldoen van onze jaarlijkse ledencontributie aan het Veteranen Platform, de overkoepelende organisatie die alle veteranen vertegenwoordigt bij o.a. het Ministerie van Defensie; Inrichting en beheer van onze website; Beheer van de artikelen in de webshop; Investering in ons netwerk van nuldelijnsondersteuning en andere veteranenhul Checkpoint Veteranen Checkpoint archief Prikbord Online Trefpunt Online Home Ontmoeten Sport Invictus Games 2020. Invictus Games 2020 . INVICTUS GAMES 2020 UITGESTELD Gezien de pandemie van het coronavirus heeft het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020, samen met de Invictus Games Foundation, besloten dat de organisatie van de Invictus Games 2020 niet meer kan plaatsvinden zoals gepland. Dagelijks bestuur 06-54732746 info@goc-parkstad.nl. Henk Flas: Penningmeester 06-84803855 penningmeester@GOC-parkstad.nl. Douwe Lolkema: Voorzitter 06-20596287 stichting@goc-parkstad.nl. Interssante links. De basis lzv-groep vfonds veteranen platform veteranen loket veteranen instituut bnmo. Naam* Email* Onderwerp. Bericht. GOC Parkstad GOC Parkstad. Veteranen Cafe Veteranen Cafe. Bestuur; Nieuwsoverzicht; Archief; Bondstenue; Toetreden tot IVM; Gezocht: secretaris Veteranen Platform. Functieprofiel Secretaris Veteranen Platform (VP) Veteranen Platform (VP) Het VP is een overkoepelende vereniging van 68 veteranenorganisaties en heeft ten doel namens en in samenwerking met haar leden (zowel... 20 dec 2018; Saskia Heezen; lees meer -> Wilt u ook lid worden van. Het bestuur van de vereniging is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform alsmede in de afdeling Public Relation en Voorlichting hiervan. Voor het overige houdt het bestuur zich bezig met de onderlinge contacten tussen andere verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor de papoeas

Onlangs ontvingen de leden en donateurs van de VOKS het bericht dat het VOKS-bestuur een brief had gestuurd naar het Veteranen Platform (VP) over het project 'Namen van helden op bruggen en viaducten'. Het betrof omgekomen Nederlandse militairen tijdens vredesmissies vanaf 1960. De intentie is om zoveel mogelijk gesneuvelde militairen bij vredesoperaties op deze manier in herinnering te houden. Het bestuur van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 heeft besloten om de geldende maatregelen tot 1 september ook toe te passen voor de herdenking op 5 september. De herdenking zal in.. Het Bestuur van het platform brengt ere groet aan de fallen soldiers . 4 Mei 2016 het bestuur ligt een krans DE Taptoe word gespeeld Veteranendag 2015 Het 4/5 Comite van Beuningen. oud marinier die de ere groet brengt aan de fallen soldiers. Het bestuur van het platform legt een krans voor alle gevallen strijders . Het Veteranen monument Beuningen De Burgemeester spreekt tijdens de Overdracht.

Identiteitsgroep Vredesmachten | Archief Archives

Op 19-10-2013 werd de naam van de vereniging veranderd. Als nieuwe naam werd gekozen voor vereniging KOVOM. Het woord Veteraan verdween uit de officiele teksten. Dit woord riep in steeds grotere mate agressie op bij een groep echte veteranen, o.a. op Facebook. Ook zou het kunnen helpen om een beter ingang te creeren bij het Veteranen Platform UPDATE 4 juni 2020: Van bestuur van Veteranen Ontmoetings Centrum Den Bosch Brabant Noord ontvingen wij goed nieuws! De gemeente Den Bosch heeft eerder.. Het bestuur van de Stichting Herdenking Veteranen heeft geschokt en bedroefd gereageerd op het plotselinge overlijden op 74 jarige leeftijd van Junus Effendy (Fanny) Habibie, ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland van 2006 t/m 2010. In 2008 werd hij tevens verkozen tot ambassadeur van het jaar in Nederland

Het bestuur komt vier keer per jaar voor een bestuursvergadering bijeen. De bestuursvergaderingen vinden plaats bij 105 Geniecompagnie Waterbouw aan het Engelense Gat. Dit is tenslotte onze moedereenheid. Het bestuur is aanwezig bij het afsluiten van het Pontonniersexamen en assisteert Neptunus bij de ceremonie waarbij de geslaagden worden gedoopt. Het bestuur is aanwezig te Cuijk tijdens de. De koningin werd welkom geheten door Gerrit Valk en Ludy de Vos, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur en directeur van het Veteraneninstituut. Samen met directeur van De Basis Gerdy Schippers gaven Valk en De Vos een inkijkje in de veteranenwereld. Daarna legden de voorzitters van de BNMO (Bert Dedden), het LZV (Berend Berendsen) en het Veteranen Platform (Hein Scheffer) uit aan. Vanaf 11 juni 2014 is het Veteranenloket officieel geopend. Vanaf dat moment biedt het Veteranenloket, ondergebracht bij het Veteraneninstituut, toegang tot alle bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) Veteranen Platform. Sinds oktober 2014 is Veteranen 1 (NL/BE) VN Transportbataljon lid van de Vereniging Veteranen Platform, kortweg VP. Het VP behartigt de belangen van alle veteranen in Nederland. Dit doen zij onder andere door gesprekspartner te zijn van het Ministerie van Defensie, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat de. Sinds 1 december is de Noord-Limburgse Veteranen Vereniging officieel aangesloten bij het Veteranen Platform. Veteranen die zich inzetten bij vredesmissies in onder andere Korea, Indonesië, Nieuw-Guinea, Libanon of recenter in voormalig Joegoslavië, Irak, Afghanistan en Afrika wordt de mogelijkheid geboden ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten en gezamenlijk activiteiten te.

De Nederlandse Krijgsmacht - 2018

Het bestuur van het Veteranen Platform Berkelland houdt dan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in zaal Prinsen in Haarlo. De aanvang is om 16 uur en de receptie zal tot ongeveer 18 uur duren Voorzitter Dagelijks Bestuur VVRvH. Will de Wolf . Digitale sociale kaart voor veteranen . Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Het gaat daarbij om. Kinderen en veteranen assisteren. bij de ceremonie. 8. Programma. 09.30 uur Aankomst militairen en familie op het Malieveld. 11.15 uur Te decoreren militairen opgesteld. 11.30 uur Aankomst autoriteiten vanuit de Ridderzaal. 11.35 uur Aankomst Z.K.H. de Prins van Oranje, eerbewijs. en inspectie. 11.45 uur Toespraak minister van Defensie . 12.00 uur Z.K.H. de Prins van Oranje en de minister van.

Video: Stichting Platform Veteranen Berkellan

Organisatie - Nederlandse Veteranenda

Zo was hij onder andere lid van de Vakbond voor Defensie Personeel, lid van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform, bestuurslid van de VOMI NL en was hij actief als gecertificeerd nuldelijns-ondersteuner voor veteranen. Volgens de jury is hij hiermee een voorbeeld voor vele veteranen. Ook op lokaal niveau zette hij zich in voor veteranen. Zo nam hij in zijn woonplaats Barendrecht het. Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers. De Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van erkenning, waardering en zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het. Het bestuur van de VVPRV nodigt ALLE veteranen van de Verbindingsdienst (zowel actieve als passieve leden) om zich via mijn VI in te schrijven voor.. Veteranenwereld. 1,289 likes · 193 talking about this. Bekendheid geven aan het werk dat Veteranen doen of als dienstplichtig militair, beroeps (BOT), KVV, BBT, bij defensie hebben gedaan Veteranen Platform. Van 1988 tot en met 2000 vervulde Meines een grote rol binnen de organisatie van de. bevrijdingsherdenking op 5 mei te Wageningen. In het befaamde hotel de Wereld werd destijds de capitulatie getekend. Als voorzitter van het werkcomité middagprogramma in het dagelijks bestuur van het. Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 te Wageningen was hij de grote motor achter.

Verder schrijft de minister dat het Politie Veteranen Platform per 1 juli 2012 toetreedt als 43e lid van het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform. Het is de verwachting dat ook bij de douane, de spoorwegen, de GGD en de brandweer dergelijke veteranenverenigingen worden opgericht. Tijdens de veteranendag doet naast een detachement van de politie en douane ook een detachement van de. Algemeen over de DVBA Algemene informatie over de Dutch Veterans Bikers Association. Wie Actief dienende- en post actieve militaire veteranen (deelgenomen aan uitzending/missie zoals beschreven in de Veteranenwet), kunnen lid worden van de associatie. Partners van leden zijn automatisch 'Family Member'. Zij betalen geen contributie en worden niet apart geregistreerd. Wat De associatie. Gerrit Valk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Veteraneninstituut, overhandigt koningin Máxima een kunstwerk. (Babs Bouwman) Koningin Máxima bezoekt Veteraneninstituut Doorn. wo 15 jul 2020, 16:45 Maatschappelijk. DOORN Erkenning en waardering van en de zorg voor Nederlandse veteranen. In dat teken stond het bezoek van koningin Máxima aan het Veteraneninstituut in Doorn op woensdag 15. Het bestuur is er trots op de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht van Sprang, luitenant kolonel Badoux en de heer de Lange, griffier commissie Defensie.. Tette (Ted) Meines (Leeuwarderadeel, 25 september 1921 - Leidschendam, 24 december 2016) was een Nederlands verzetsman, luitenant-generaal en medeoprichter en voorzitter van de Stichting Veteranen Platform

Contact - Veteranen platform

Per 1 juli 2012 treedt het Politie Veteranen Platform toe als 43e lid van het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform. Naast veteranengroepen die een relatie hebben met militaire eenheden, wapens en dienstvakken en of bepaalde missies, ontstaan nu ook verenigingen van veteranen die werkzaam zijn in een bepaalde sector. Het is de verwachting dat ook bij de douane, de spoorwegen, de GGD en. LOGO VAN DE STICHTING PLATFORM VETERANEN BERKELLAND. Het logo van de Stichting Platform Veteranen Berkelland is ontworpen door Saskia Schuler van Greative [web]Design, die overigens ook zorg heeft gedragen voor het ontwerp van de website.. Gekozen is voor een samenvoeging van het draaginsigne Veteranen en het logo van de gemeente Berkelland Contactgegevens Nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform; Landelijk Zorgsysteem Veteranen; Stichting Veteranen Platform. De belangenbehartiger van Nederlandse veteranen; Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers; Disk-veteranen.nl. De wegwijzer naar hulp, zorg en ontmoeting voor veteranen en dienstslachtoffers; v-fond Secretaris: Marja Tromp Meeuwensingel 114 3121 XN Schiedam 010 - 247 05 70 marja.tromp@planet.nl. IBAN: NL96 INGB 0005 3629 74 KvK: 2428913

Veteranen Platform is Vereniging - Veteranen platform

Het bestuur van de Noord-Limburgse Veteranen Vereniging (voorzitter Cloïn, secretaris Roel Dekkers, en penningmeester Maarten Jacobs) zou veteranen graag benaderen om zich aan te sluiten. De wet. In dit kader zijn onze contacten met het Ministerie van Defensie, de Libanese Ambassade, het Veteranen Platform (VP), Veteraneninstituut ( VI) en de Basis (BNMO) belangrijk. De NUV heeft een goede band opgebouwd met ons moederbataljon het 44 Pantserinfanterie-bataljon uit Havelte. Bij vele activiteiten van het bataljon, zoals herdenkingen, beëdigingen, de Bataljonsverjaardag, Regimentsdagen. Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel de rijke, militaire historie van Ede te documenteren en toegankelijk te houden. U kunt bij ons terecht voor informatie, ondersteuning, gastlessen, excursies en tentoonstellingen. Het platform is binnen de gemeente Ede het aanspreekpunt voor zaken die de militaire historie van Ede betreffen 8. Machtiging bestuur om statuten te laten verlijden. Het bestuur krijgt de bevoegdheid om alles te doen om de vereniging ook juridisch tot stand te laten komen. Notaris Kamer van Koophandel Stichting Veteranen Platform Stichting Veteranen Instituut Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht. 9. Rondvraag 10. Sluitin

Standpunt Bestuur Veteranen Platform inzake het Onderzoek De kolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, in het kort 'Het Indië-onderzoek'. Eind 2016 heeft de Nederlandse regering, naar aanleiding van de publicatie De brandende kampongs van Generaal Spoor van dr. Remy Limpach, besloten steun te geven aan een breed onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens. Er zijn diverse organisaties die zich inzetten voor veteranen. Het Veteraneninstituut klinkt wellicht bekend, doorgaans heeft men ook wel eens van het Veteranen platform gehoord. De landelijke Veteranendag krijgt jaarlijks aandacht in de media. Veel minder bekend is het vfonds dat met de opbrengst van de bankgiroloterij veel doet voor veteranen. Bestuur 2.1. De Samenstelling van het bestuur was op 31 december 2018 Voorzitter M.P. van den Broecke (tevens lid AB VP) De vereniging werd vertegenwoordigd door de Vz in het algemeen bestuur van het Veteranen Platform. Plaatsvervanger is J Snackers 5. Zorg. 5.1. Bestuur besteed aandacht aan de sociale zorg door langdurige zieken te bezoeken met een presentje echter zij is daarvan wel. Dinsdagavond had ik een bijeenkomst van de raad van advies en het bestuur van het Veteranen Platform. Ik ben zelf lid van de raad van advies. Andere leden van advies zijn: Fred Teeven (oud staatssecretaris), Angelien Eijsink (oud PvdA kamerlid) en Peter van Uhm (Generaal buiten dienst en oud Commandant der Strijdkrachten). Bij het Veteranen Platform zijn meer dan vijftig veteranenverbanden. Functieprofiel Secretaris Veteranen Platform (VP) Veteranen Platform (VP) Het VP is een overkoepelende vereniging van 68 veteranenorganisaties en heeft ten doel namens en in samenwerking met haar leden (zowel... 20 dec 2018; Saskia Heezen; lees meer -> uitnodiging kerstdiner 2018. UITNODIGING KERSTDINER 2018 IDENTITEITSGROEP VREDESMACHTEN Het bestuur van de Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM.

Sponsorbijeenkomst Invictus Games 2020 gehouden opJongeren Pluryn fietsen met veteranen van de Noordkaap

Het Veteranenplatform heeft daarom de invoering van een tweede (moderner) veteranentenue omarmd. PC LSK heeft na intensief overleg met bestuur MILu, Veteraneninstituut en Veteranen Platform, besloten over te gaan tot snelle implementatie van een tweede veteranentenue. Hoe gaan we dit binnen CLSK en MILU op korte termijn organiseren Met genoegen kunnen we u meedelen dat vanaf januari 2019 Ries Smits het bestuur van de Stichting Herdenking Veteranen komt versterken. Vanaf de oprichting van onze stichting in 2005 was Ries betrokken bij de vele activiteiten, tevens was hij lid van het Comite van Aanbeveling. Dhr. Smits is in het dagelijks leven lid van het dagelijks bestuur (heemraad) van het Hoofdheemraadschap Delfland. Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg Vereniging Veteranen Platform en daarvan afgeleide regelingen en aanwijzingen. 2. De verplichting van een lid-organisatie die gebruik maakt van een subsidie van het vfonds zijn vastgelegd in de subsidierichtlijnen en de subsidietoekenning van het vfonds. 3. Het Veteranen Platform adviseert het vfonds over de toekenning van een subsidieverzoek.

Haagse Veteranen Societeit | HVS is een initiatief van de

Gezocht: secretaris Veteranen Platform - Identiteitsgroep

Wij als UNV bestuur hopen hiermee ons. steentje bij te dragen en een stap in de goede richting gezet. te hebben. De naam van de nieuwe Koude Oorlog Vereniging is UNV-AKOV: UNV Afdeling Koude Oorlog Veteranen. Of u nu actief beroepsmilitair bent of bent geweest, dienst- plichtig of reservist, wij roepen eenieder op zich als lid te. melden. Steun het streven naar erkenning van de Koude. Veteranen De belangenbehartiger van de Nederlandse Veteranen is de stichting veteranen platform. Voor informatie en het laatste nieuws verwijzen wij u graag naar de onderstaande link Het bestuur van de Vereniging van Veteranen Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVVGFPI) meldde op de 73e verjaardag van het garderegiment op 10 januari dat Z.K.H. Prins Jaime de Bourbon de Parme beschermheer van de vereniging en haar leden is geworden. De prins treedt hiermee in de voetsporen van zijn moeder prinses Irene die deze rol officieus vervult voor de Tweede Wereldoorlogveteranen.

Hein Scheffer - Veteranen platform

Als voorzitter van de Stichting Japanse Ereschulden (JES) en lid van het Indisch Platform (het overlegorgaan van de Indische gemeenschap met de overheid) heeft hij een grote rol gespeeld ten behoeve van de Nederlandse oorlogsslachtoffers in Azië. Onze Ben is 92 jaar geworden, wij wensen zijn familie en vrienden veel steun toe! Namens het bestuur Het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West VeluweVoortgekomen uit de Regionale Veteranendagen Noord-West Veluwe 2006 en 2007 welke georganiseerd werden door de Afdeling West Veluwe/Flevoland van de Bond van Wapenbroeders is de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe op 14 januari 2008 opgericht Veteranendag 2016. hij is weer voorbij wat gaat dat toch snel zo'n dag. oude bekenden die al een poos niet hebt gezien weer tegen het lijf lopen. een lekkere bak koffie met de bekende cake en alle oude herrinneringen weer even ophale Bestuur ; Laatste nieuws ; Reglementen ; Lidmaatschap ; 25 jaar LMB ; Foto's Een laatste rustplaats voor veteranen in de buurt van militairen en burgers die sneuvelden tijdens de strijd. Maar wel op gepaste afstand; beide begraafplaatsen worden op een natuurlijke manier van elkaar gescheiden. De Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen krijgt een aparte ingang en parkeerplaats. Uniforme. 1 bericht gepubliceerd door Editor op December 19, 2015. Namens het bestuur van de Stichting Herdenking Veteranen/Haagse Veteranen Sociëteit, wensen wij U een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar

Bij ons telt elke missie Stichting Veteranen Devente

Bestuur; Veteranencafé ; Logo; Belangrijke adressen; Veteranendagen. veteranendag 2016; Veteranendag 2015; Veteranendag 2014; Veteranendag 2013; Veteranendag 2012; foto's veteranendag berkelland 2015; Nieuws. nieuwsbrief september 2020; Walk 4 Veterans; Indonesisch voor beginners; 4 mei 2020; Agenda; Verhalen. ons bezoek aan het NMM; Nationale Indie herdenking; Indie nooit voorbij; een. Bestuur Contact Sponsors Links Colofon. Home Nieuws Monumenten Foto's 4 mei 5 mei 15 augustus 19 november Historie Veteranen Scholen. Veteranen; Veteranencafe; Veteranenmiddag 2015; Wetenswaardigheden; Contact. Comité 4 en 5 mei 035-602 10 08 Sponsors in beeld. Veteranen. Nederland heeft een groot aantal (ongeveer 120.000) militaire veteranen. Niet alleen nog in leven zijnde militairen die. Buiten Defensie, maar wel in samenwerking met Defensie, kennen we het Veteraneninstituut met het Centraal Aanmeld Punt, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en ABP Bijzondere Regelingen Defensie bereikbaar via het Zorgloket. Daarnaast zetten zich veel Stichtingen en Verenigingen in voor het welzijn van de Veteraan. 45 hiervan zijn aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform waaronder.

Commando Business Club | Korps CommandotroepenIN HET NIEUW – Trainers/coaches seniorenteams | VV Hegelsom

Hier komt de informatie met betrekking tot nulde lijns hulp tbv Veteranen en andere hulpbehoevenden. nuldelijnshulp@vooc.nl Zorg Kompas, Het kompas in de wereld van Veteranen Zorg Zorg Kompas Veteranen Instituut Het Veteraneninstituut Veteranen Platform Het Veteranenplatform Wanneer er op vrijdagmiddag ENDEX wordt geschreeuwd maar jij en je bud zitten nog midden in het oefenterrein : www.2canrule.n Beste Veteranen, Op 20 juni is traditioneel de Beuningse Veteranendag. Vanwege de genomen maatregelen door de overheid gaat de ceremonie dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. Vanuit het bestuur zal er op gepaste wijze invulling gegeven worden aan deze dag. Hiervan zullen foto's gemaakt worden die later op deze site geplaatst zullen worden. Als u toch even langs het monument wilt lopen die.

 • Ib abitur tabelle.
 • Planescape torment tipps.
 • Gesunde ernährung kinder plan.
 • Musikalische komödie leipzig parken.
 • Phlebologe erding.
 • Tt83 adapter.
 • Happy socks billig.
 • Ramen shoyu.
 • Douglas reith.
 • Wordpress theme festival.
 • Hiv test erst negativ dann positiv.
 • Samsung s3 i9300 roms.
 • Robe enchanteresse naf naf 2015.
 • Verschiedene quizarten.
 • Mini usb auf mini usb kabel.
 • Keyword analyse.
 • Assistent hotelmanagement voraussetzungen.
 • Yo gotti wiki.
 • Morphodynamische prozesse.
 • Persona 4 social link death.
 • Leitbild anwaltskanzlei.
 • Blutgruppen seltenheit.
 • Was bedeutet abonniert bei instagram.
 • Einbürgerungstest 310 fragen baden württemberg.
 • Giga tv hard reset.
 • Feuerwehr vergünstigungen seat.
 • Unter falschem namen bestellen.
 • Partnerschulnetz.
 • Abtreibung ja oder nein test.
 • Convert arf to mp4.
 • Missmolko.
 • Sig sauer produktkatalog 2017.
 • Rerik pension zur linde.
 • Out of africa theorie falsch.
 • Businessplan wikipedia.
 • Kurzhaarfrisuren mädchen 2017.
 • Mond keltisch.
 • Little havana miami safety.
 • Kesha timber songtext.
 • Eventmanager ausbildung basel.
 • Einstecktuch amazon.